ΜΠΟΪΛΕΡ

 

Μπόϊλερ για ζεστά νερά χρήσης από την Καμινοτεχνική Α.Ε.

ΜΟΝΤΕΛΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΠΟΪΛΕΡ

 ΜΠΟΪΛΕΡ ΓΙΑ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ 8 Bar

200 lit

300 lit

400 lit

500 lit

800 lit

1000 lit

1500 lit

2000 lit

 

ΜΠΟΪΛΕΡ

 ΜΠΟΪΛΕΡ ΓΙΑ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ 8 Bar ΜΕ 1 ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ

160 lit

200 lit

300 lit

400 lit

500 lit

800 lit

1000 lit

1500 lit

2000 lit

ΜΠΟΪΛΕΡ

ΜΠΟΪΛΕΡ ΓΙΑ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ 8 Bar ΜΕ 2 ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΕΣ

200 lit

300 lit

400 lit

500 lit

800 lit

1000 lit

1500 lit

2000 lit